Code of Conduct

English »
Dutch »

Purpose

Team Yoast is committed to providing a friendly, safe and welcoming environment for all, regardless of gender, sexual orientation, disability, ethnicity, religion, preferred operating system, programming language, or text editor.

This code of conduct outlines our expectations for participant behavior as well as the consequences for unacceptable behavior.

We invite all sponsors, volunteers, speakers, attendees, and other participants to help us realize a safe and positive conference experience for everyone.

Expected Behavior

  • Be considerate, respectful, and collaborative.
  • Refrain from demeaning, discriminatory or harassing behavior and speech.
  • Be mindful of your surroundings and of your fellow participants. Alert conference organizers if you notice a dangerous situation or someone in distress.
  • Participate in an authentic and active way. In doing so, you help to create YoastCon and make it your own.

Unacceptable Behavior

Unacceptable behaviors include: intimidating, harassing, abusive, discriminatory, derogatory or demeaning conduct by any attendees of YoastCon and related events, like during drinks. The YoastCon venue may be shared with members of the public; please be respectful to all patrons of these location.

Harassment includes: offensive verbal comments related to gender, sexual orientation, race, religion, disability; inappropriate use of nudity and/or sexual images in public spaces (including presentation slides); deliberate intimidation, stalking or following; harassing photography or recording; sustained disruption of talks or other events; inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention.

Consequences Of Unacceptable Behavior

Unacceptable behavior will not be tolerated whether by other attendees, organizers, venue staff, sponsors, or other patrons of the YoastCon venue.

Anyone asked to stop unacceptable behavior is expected to comply immediately.

If a participant engages in unacceptable behavior, the conference organizers may take any action they deem appropriate, up to and including expulsion from the conference without warning or refund.

What to do if you witness or are subject to unacceptable behavior

If you are subject to unacceptable behavior, notice that someone else is being subject to unacceptable behavior, or have any other concerns, please notify a Yoast team member as soon as possible.

The Yoast team will be available to help participants contact venue security or local law enforcement, to provide escorts, or to otherwise assist those experiencing unacceptable behavior to feel safe for the duration of the conference.

Any member of the Yoast team can connect you with a conference organizer. You can also come to the registration desk in the lobby and ask for the organizers.

Scope

We expect all conference participants (sponsors, volunteers, speakers, attendees, and other guests) to abide by this code of conduct at all conference venues and conference-related social events.

Contact Information

If you have any questions about the Code of Conduct, please send an email to yoastcon@yoast.com.

License And Attribution

This Code of Conduct is a direct swipe from the awesome work of Open Source Bridge, but with our event information substituted. The original was available at http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ and is released under a Creative Commons Attribution-ShareAlike license.

Gedragscode

Doelstelling

Team Yoast zal erop toezien dat we met z’n allen een vriendelijke, veilige en welkome omgeving neerzetten voor iedereen ongeacht geslacht, geaardheid, beperking, etniciteit, religie, voorkeur in operating system, programmeertaal of text editor.

Middels deze huisregels leggen wij onze verwachtingen voor het gedrag van participanten vast alsmede de consequenties voor onacceptabel gedrag.

We nodigen alle sponsoren, vrijwilligers, sprekers, bezoekers en andere participanten uit om er voor iedereen een veilige en positieve conferentie van te maken.

Verwacht gedrag

  • Ben respectvol, toon empathie en draag je steentje bij.
  • Ben niet vernederend of discriminerend in je uitspraken of gedrag.
  • Val niemand lastig.
  • Let op je omgeving en de overige aanwezigen. Geef de organisatie een sein op het moment dat je een gevaarlijke situatie ziet ontstaan of iemand in nood ziet.
  • Doe mee op een authentieke en actieve manier. Daarmee draag je actief bij aan YoastCon.

Onacceptabel gedrag

Onacceptabel gedrag betreft in dit geval: intimidatie, misbruik, discriminatie, belediging, kleinering of algemeen lastig gedrag door eenieder die aanwezig is op YoastCon en alle gerelateerde events zoals bij de borrel. Op de locatie van YoastCon zijn ook mensen aanwezig die niet actief betrokken zijn bij de conferentie; ook naar hen toe is dit gedrag onacceptabel.

Met algemeen lastig gedrag en lastig vallen wordt in dit geval bedoeld; agressieve verbale reacties gerelateerd aan geslacht, geaardheid, ras, religie of beperking; opgepast gebruik van seksueel getinte afbeeldingen op publieke plekken (inclusief presentatieslides); stalking of achtervolgen; het lastig vallen van de fotografen of het videopersoneel; constante verstoring tijdens presentaties of workshops; ongepast fysiek contact en onwelkome seksuele aandacht.

Consequenties van onacceptabel gedrag

Onacceptabel gedrag zal niet worden getolereerd door Yoast en het personeel van de Vereeniging.

Iedereen die gevraagd wordt om onacceptabel gedrag te stoppen wordt verwacht hier direct in mee te werken.

De organisatie behoudt het recht om actie te ondernemen als zij dit toepasselijk achten. Dit kan betekenen dat de toegang tot de conferentie ontzegd wordt zonder verdere waarschuwing of restitutie.

Wat te doen als er onacceptabel gedrag tegen je wordt gebruikt of als je het ziet

Als er onacceptabel gedrag tegen je wordt gebruikt, je hier toeschouwer van bent of andere zorgen hebt, laat dit dan direct weten aan de organisatie.

Het Yoast team zal beschikbaar zijn om je te helpen. Ook kunnen zij lokale beveiliging of de politie inschakelen. Alle teamleden van Yoast zullen herkenbare t-shirts dragen tijdens het event.

Scope

We verwachten van alle conferentie participanten (sponsoren, vrijwilligers, sprekers, aanwezigen en andere gasten) om deze huisregels in acht te nemen.

Contact informatie

Voor vragen over deze gedragscode kun je contact met ons opnemen via yoastcon@yoast.com

Licentie

Deze huisregels zijn een Nederlandse vertaling van het goede werk van Open Source Bridge. Het origineel was beschikbaar op http://opensourcebridge.org/about/code-of-conduct/ en wordt uitgegeven onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike licentie.